Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Course sections

1
Begrüßungen (Chào Hỏi Cơ Bản)
2
Alphabet (bảng chữ cái)
3
Zahlen bis 100 (Số đếm tới 100)
4
Tự kể về bản thân
5
Mua bán, trao đổi, giá cả, vật dụng, nội thất
6
Các biểu hiện cảm xúc, kế hoạch, thời gian
7
Tự nói về kế hoạch trong cuộc sống, trong tương lai
8
Các tình huống liên quan, cách viết văn
9
Tán dương, khen ngợi, khuyến khích
10
Cách tiếp nhận hoặc từ chối lời mời
11
Trao đổi tại nhà hàng, khách sạn, lựa chọn món ăn, thức uống
12
Bài ôn tập nói về kì nghỉ và sở thích của bạn
13
Các loại phương tiện, trao đổi khi mua vé tàu, xe, máy bay, tình huống xảy ra
14
Thời gian biểu, các hoạt động diễn ra trong ngày
15
Ôn tập, nói về bản thân, những công việc bạn thường làm, thói quen, sở thích và kế hoạch, dự định trong tương lai
16
Các tình huống liên quan, cách viết văn
17
Hướng dẫn, chỉ đường đi
18
Nói về ngôi nhà của bạn, các kiểu trang trí nhà
19
Cuộc sống tại Giesing
20
Nói về vấn đề bạn gặp phải
21
Phong cách và sự đối lập
22
Thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, bệnh tật
23
Câu so sánh
24
Việc nhà, việc cá nhân
25
Bảng hiệu hướng dẫn
26
Thời trang, trang phục
27
Thời tiết, khí hậu, nhiệt độ
28
Học tiếng Đức A1, A2, B1 – Giới từ đi với Akkusativ và Dativ?

Học tiếng Đức A1

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Hoàn thành