ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Làm việc tại CHLB Đức theo đúng chuyên ngành đã tốt nghiệp tại Việt Nam
Theo hợp đồng với Doanh nghiệp tại Đức. Ít nhất là 5 năm.
Có bằng tiếng Đức B1 – B2 tại Việt Nam
Trên 2000 Euro (Thay đổi theo từng Nghề và từng Tiểu Bang)

Chương trình làm việc tại Đức
Theo đúng chuyên ngành đã học tại Việt Nam

Nền kinh tế phát triển làm cho nhu cầu lao động chất lượng tại Đức tăng cao.
Vì thế Chính phủ Đức đã đưa ra các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhằm thúc đẩy lao động nước ngoài học tập và làm việc tại Đức.

Các ngành nghề tuyển dụng:

  • Nhóm ngành Kinh tế – Tài chính: Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh,…
  • Nhóm ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn: hướng dẫn viên, quản trị khách sạn, đầu bếp,…
  • Nhóm ngành công nghệ thông tin: IT, khoa học máy tính,…
  • Nhóm ngành kỹ thuật: Cơ khí, chế tạo máy, xây dựng,…
  • Nhóm ngành khác: Chuyên viên Điều dưỡng, ngành lái tàu,…
Làm việc tại Đức